Arm

Arm

Här hittar du alla våra ortoser, skydd och stöd för din arm. Skador i arm och armbåge är vanligt förekommande i många yrkesgrupper och även bland idrottare. Söker du en mitella eller ett värmande stöd hittar du det här.

Smärta på utsidan av armbågen ofta kallat för tennisarmbåge eller på insidan kallat golfarmbåge. Ofta orsakas dessa skador av upprepad stress på musklerna och senorna som fäster vid armbågen. Detta kan leda till inflammation och smärta. Vanliga symptom är smärta vid gripande och lyftande av föremål, svaghet i handen och en känsla av stelhet och trötthet i underarmen. Om ni har några frågor eller funderingar kring vårt utbud är ni välkomna att kontakta oss!
Läs mer

Visa filter

Visar alla 10 resultat